پروژه های فاضلاب > صفحه 1  طول خط انتقال فاضلاب

Km     20

فرآیند تصفیه

لجن فعال متعارف

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

460    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

4    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی

طرح جامع فاضلاب جزیره کیش

کارفرما

سازمان منطقه آزاد کیش

محل پروژه

ایران ، جزیره کیش

مساحت تحت پوشش

Km2 90

سال افق طرح

2026

جمعیت سال افق طرح

000ر217

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   368

تعداد منهولها

6000   منهول

تعداد ایستگاههای بالابر /  ایستگاههای پمپاژ

9+10   ایستگاه


طرح شبکه جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی و تصفیه خانه  فاضلاب کرکوک

مهندسین مشاور آبران طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب و شبکه آبهای سطحی و طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهر کرکوک را به ظرفیت را برای یک شرکت پیمانکار ایرانی انجام داده است .

این پروژه شامل طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب و شبکه آبهای سطحی برای مساحت 000ر18 هکتار و جمعیت  000ر800ر1 نفری شهر کرکوک و توسعه آتی آن به عهده داشته است.

همچنین طرح شامل طراحی یک تصفیه خانه فاضلاب در دو مرحله اجرایی به مساحت 60 هکتار  با فرآیند تصفیهA2O می باشد.
        

طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب مرند

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

محل پروژه

ایران ، شهر مرند

سال افق طرح

2016

جمعیت سال افق طرح

000ر202

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   408

تعداد منهولها

3200   منهول

طول خط انتقال فاضلاب

Km   2

فرآیند تصفیه

لجن فعال

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

625    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

2    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی


صفحه 1  2  3  4