پروژه های خاص

مهندسین مشاور آبران در طول سه دهه فعالیت حرفه ای ، تمام توان و تلاش خود را در به کارگیری از کارشناسان مجرب و تکنولوژی روز در طرحهای در دست اقدام به کار گرفته است. در این راستا برخی از پروژه های این مشاور هم در بخش طراحی و هم در بخش اجرایی از جنبه های طرح ها و ایده های نو دارای اهمیت بوده و دارای گواهینامه های تشویق از کارفرما نیز می باشند. لیست برخی از پروژه های خاص این مشاور به شرح جدول زیر می باشد.


نام پروژه

شرح فعالیت

کارفرما

طرح تاسیسات آب شرب جزیره کیش

احداث مخزن ذخیره آب ، آنتن مخابراتی و رستوران گردان

سازمان منطقه آزاد کیش

طرح برداشت ، تصفیه ، انتقال و ذخیره آب از سد یامچی به شهر اردبیل

 اجرای روش های نوین در عملیات اجرایی و بتن ریزی

شرکت آب منطقه ای اردبیل

طرح آبرسانی از سد گرمی چای به شهر میانه

 استفاده از روشهای جدید با تکنولوژی روز دنیا در طراحی خط انتقال

شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی

طرح تصفیه خانه آب مرند

ارتقای ایمنی در سیستم کلر زنی در تصفیه خانه های آب

شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی

طرح تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای اطراف تهران (واوان ، پردیس، رودهن وبومهن)

ارتقای ایمنی در سیستم کلر زنی در تصفیه خانه های فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب شرق و جنوبغرب استان تهران

 ارتقاءتصفیه خانه فاضلاب مشهد(پرکند آباد)

 ارتقا در حین بهره برداری از طرح

شرکت آب و فاضلاب مشهد

ابتکار در احداث تصفیه خانه فاضلاب پردیس

سیستم حذف بو ، ازت و فسفر 

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

ابتکار در احداث تصفیه خانه فاضلاب قشم

استفاده از میکرواسکرین جهت استفاده های مختلف از پساب

سازمان منطقه آزاد قشم