تاریخچه 

تاریخچه مهندسین مشاور آبران به سال 1332 باز می گردد که در آن زمان دکتر مهندس غلامرضا کورس، اولین شرکت مهندس مشاور ایرانی کشور را در زمینه آب و فاضلاب شهری در تهران تاسیس نمود.

مهندسان مشاور کورس ، کار حرفه ای خود را با بیش از 80 کارشناس در       زمینه های مهندسی و نظارت آغاز نمود. در آن زمان این شرکت با به کار گیری و همکاری با کارشناسان و مشاوران ایرانی و خارجی ، انجام پروژه های بزرگ در دست اقدام خود را سرعت بخشیده و سطح کیفی خدمات خود را ارتقاء داد.

در طول دهه های گذشته، مشاور کورس تخصص خود را در زمینه آب و فاضلاب شهری و منابع آب مطالعات مختلف در داخل و خارج از ایران با رهبری مدیریتی کارآمد و گروهی از کارشناسان متعهد گسترش داد.

 پس از از تغییراتی سازمانی ، شرکت فعالیت های حرفه ای خود را از سال 1360 تحت نام مهندسین مشاور آبران ادامه داد. در حال حاضر، مهندسین مشاور آبران با 12 دفتر نمایندگی در سراسر ایران و خارج از کشور با استفاده از بیش از   100 نفر مهندسین متخصص و مجرب در زمینه طراحی و نظارت، از طرف سازمان مدیریت و برنامه جزو شرکتهای پایه 1 در تخصص آب و فاضلاب در ایران شناخته شده است.                            شادروان دکتر غلامرضا کورس

 موسس مهندسان مشاور دکتر کورس

1948


زمینه های اصلی فعالیت های دفتر مهندس مشاور دکتر کورس به شرح زیر بوده است:

·         تامین آب

·         مهندسی دفع فاضلاب

·         تصفیه خانه های فاضلاب شهری

·         تامین آببرنامه ریزی و طراحی شهری

·         طراحی ساختمانهای صنعتی مانند دانشگاهها، مدارس و مساجد و غیره

·         طراحی پلساختمان قبلی کورس سال 1350
اطاق کامپیوتر  سال 1354