چشم انداز، ماموریت و اهداف  چشم انداز

دست یابی به سازمانی موثر و کارا در زمینه مهندسی آب و فاضلاب شهری در پروژه های ملی و         بین المللی.

 

ماموریت

تدوین برنامه های استراتژیک و عملی برای رسیدن و پایداری موثر در زمینه های مرتبط با تخصص و به خصوص در صنعت آب و فاضلاب

 

اهداف

·         جلب رضایت مشتریان

·         بهبود مستمر کیفیت و حرکت طبق سرعت پیش بینی شده در برنامه

·         ایجاد محیطی که در آن کارکنان با چالش های هیجان انگیز روبرو گردند و رضایت از انجام کار خوب را تجربه نمایند.

·         حضور پایدار و مستمر در بازارهای بین المللی

·         آموزش مداوم کارکنان

·         تلاش برای کنترل عوامل خطر در محل کار در جهت کاهش پارامترهای خطرناک و ریسک پذیر

·         تلاش برای برحذر بودن از پیامدهای قابل توجه زیست محیطی و کنترل مصرف منابع
تاریخچه

چشم انداز و ماموریت

سیستم مدیریت یکپارچه