سیستم مدیریت یکپارچهمهندسین مشاور آبران جهت نیل به ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر خدمات خود، سیستم مدیرت کیفیت را مستقر و گواهینامه مربوطه با عنوان ISO 9001:2008 را در سال 1387 از شرکت گواهی دهنده CCPL نروژ اخذ نموده است.

همچنین در سال 1388 ، مهندسين مشاور آبران موفق به اخذ گواهينامه مديريت كيفيت زيست محيطي  ISO 14001:2004  و گواهینامه مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001:2007  از شرکت گواهی دهنده PCMS استرالیا و نیوزیلند گرديده و در حال حاضر داراي سيستم مدیریت یکپارچه INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM  مي باشد.

در سال 1393 مهندسین مشاور آبران موفق به اخذ گواهینامه HSE-MS  سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از شرکت گواهی دهنده CCPL نروژ گردید.


لینک مشاهده مشخصات گواهینامه ISO 9001 :2008  در سایت شرکت گواهی دهنده


                                    

                                     
تاریخچه

چشم انداز و ماموریت

سیستم مدیریت یکپارچه

بالای صفحه