بیش از نیم قرن تجربه مهندسی آب و فاضلاب


  • شبکه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی ، تصفیه خانه ، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال
  • مخازن ذخیره و تعادل
  • طرحهای جامع تامین، ذخیره سازی، توزیع و انتقال آب
  • شبکه های آبیاری و زهکشی
  • ساختمانهای مسکونی، تجاری صنعتی، نظامی و اداری
  • مدیریت آب به حساب نیامده
  • سیستم های اسکادا ، کنترل مانیتورینگ و تله متری تاسیسات آب

بیشتر بخوانید...


تصفیه خانه آب اردبیل 2400 لیتر در ثانیه 1385


تاریخچه  مهندسین مشاور آبران  به سال 1332 باز می گردد که در آن  زمان دکتر مهندس غلامرضا کورس،  اولین شرکت مهندس مشاور ایرانی  کشور را در زمینه آب و فاضلاب شهری در تهران تاسیس نمود.

پس از تغییراتی سازمانی ، شرکت فعالیت های حرفه ای خود را تحت نام مهندسین مشاور آبران  از سال 1360 ادامه داد و ...

  بیشتر بخوانید...

پروژه های فاضلاب


پروژه های آب


لینک به کارفرمایان


مشاركت در تدوين استانداردها وضوابط معتبر

تهیه مقالات علمی


برنامه نویسی نرم افزارهای اختصاصی آب و فاضلاب


پروژه های خاص