سخنی از مدیرعامل ، مهندس علی ربوبی

"بنیانگذار این مهندسین مشاور دکتر غلامرضا کورس  در سال 1944 و در زیر بمباران های شهر برلین، عنوان پایان نامه دکترای خودش را "نبرد ایران با آب" نام گذاری نموده که خود نشانه اهمیت آب در سرزمین ما است .

چه خوب گفته اند "آب مایه حیات است" مشاور آبران در طول مدت چند ده ساله فعالیت خود سعی نموده خدماتی در رساندن این مایه حیات به هموطنان انجام دهد . بخصوص که در بحث تغییر اقلیم تأمین آب با مخاطراتی همراه شده است ."  آشنایی با مهندس علی ربوبی مدیرعامل مهندسین مشاور آبران


·         مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مهندسین مشاور آبران

شرکت رتبه یک رشته آب و فاضلاب از سال 1360

·         فوق لیسانس راه و ساختمان

از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1342

·         منتخب مهندس پیشکسوت

از طرف کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1392

·         منتخب پیشکسوت حرفه

از طرف جامعه مهندسان مشاور ایران در سی امین سالگرد جامعه

·         نماینده گروه تاسیسات شهری

در شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران به مدت 6 سال

·         رئیس کمیته آموزش

جامعه مهندسان مشاور ایران از سال 1395

·         عضو کمیته تجدید نظر داوری

در جامعه مهندسان مشاور ایران از سال 1394

·        نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران در کمیته IWA

از سال 1390

·         نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران در کمیته نظام فنی اجرائی وزارت نیرو

از سال 1394

·         عضو انجمن متخصصین آب و فاضلاب

از سال 1386

·         عضو اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

از سال 1393

·         عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

از سال 1385